Střední škola pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí
Exkurze do čistírny odpadních vod ve Valašském Meziříčí

Dne 1. června 2017 se studenti 1. ZAM a 1. IT vydali do Čistírny odpadních vod ve VM pod Juřinkou. Přivítal nás pan Ing. Vrána, který nás postupně provedl jednotlivými částmi čistírny a seznámil nás s principy čištění. Nejdříve jsme se podívali na česla, která zachycují hrubé nečistoty. Voda potom odtéká do velkých usazovacích nádrží, z kterých voda odtéká do biologických nádrží a odtud již čistá teče do Bečvy. Kaly z usazovacích nádrží jsou čerpány do kalové nádrže, kde vyhnívají a vzniká bioplyn methan. Ten je využíván na vytápění všech budov čistírny. Exkurzi jsme zakončili na velíně, kde jsme viděli, že celá čistírna i okolí přítoků je řízeno počítači. Dozvěděli jsme se, že z odpadní vody lze vytestovat přítomnost drog v dané lokalitě. Exkurze nám ukázala, jak důležité je odpadní vodu čistit, abychom zachovali čisté řeky s živočichy.

Zapsala vedoucí exkurze Mgr. Jana Valoušková

Zhlédnout aktualitu ve znakovém jazyce
Zobrazit album
16. červen 2017
Jana Dorotíková
Top