Střední škola pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí
Exkurze do Střední uměleckoprůmyslové školy ve Valašském Meziříčí

V úterý 6. 6. 2017 se studenti 1. ZAM, 1. ELE, 1. IT a 2. ELE byli podívat do uměleckoprůmyslové školy sklářské. Přivítala nás paní mistrová Alena Růszová. Nejdříve nás seznámila s historií výroby skla, s výrobou v místních pecích a poté nás dovedla ke dvěma školním pecem. Mistři odborného výcviku nám nejdříve ukázali nabírání sklovité hmoty s pece a foukání na píšťalách a ve formách. Pak si to mohli studenti vyzkoušet sami. Zjistili, že vyfouknout pěkný tvar vyžaduje praxi a zkušenost. Pak jsme si prohlédli brusírny a ostatní dílny, kde se vyfoukané sklo zpracovává. Obdivovali jsme práci žáků třetího ročníku, kteří právě dělali praktické závěrečné zkoušky oboru brusič. Na chodbách jsme obdivovali maturitní práce studentů oboru umělecké zpracování skla. Zaujaly nás na chodbách skleněné plastiky významných osobností jako prezidenta Václava Havla, pana Tomáše Bati a dalších umělců, kteří tuto školu navštívili. V dílnách designu jsme mohli vidět nápady studentů a jejich zpracování modelů z papíru, plastu a dřeva. Studenti nejprve svůj model vytvoří na počítači ve 3D grafice a potom jej vyrobí. Ve druhé budově školy jsme si prohlédli malířské dílny a maturitní obrazy oboru užitá malba. Jsme velmi rádi, že jsme mohli tuto školu navštívit. Rozšířili jsme si znalosti ze zpracování skla a užité malby.

Zapsala vedoucí exkurze Mgr. Jana Valoušková

Zhlédnout aktualitu ve znakovém jazyce
Zobrazit album
16. červen 2017
Jana Dorotíková
Top