Střední škola pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí
Organizace školního roku

      

Září 

3.9.            zahájení školního roku                                                          

14. - 16.9.  adaptační kurz    

26.9.          provozní porada

 

Říjen                        

19.10.        třídní schůzky

24.10.        provozní porada

29.-30.10.  podzimní prázdniny  

 

Listopad   

21.11.        čtvrtletní pedagogická rada

                 adventní výstava v kapli

 

Prosinec   

12.12.        provozní porada

18.12.        Vánoční turnaj

22.12.–2.1. vánoční prázdniny

3.-4. 1.       ředitelské volno

 

Leden       

23.1.          pololetní pedagogická rada

31.1.          ukončeno 1. pololetí, předání výpisů z vysvědčení

 

Únor        

1.2.            pololetní prázdniny

20.2.          provozní porada                                

25.2.–1.3.   jarní prázdniny

 

Březen      

11.–15.3.    lyžařský kurz

19.3.          školení a zkoušky k vyhlášce 50   

27.3.          provozní porada 

                                

Duben       

10.4.          třičtvrtěletní pedagogická rada

12.4.          třídní schůzky

12.4.–26.4. jednotná přijímací zkouška

15.4. a 16.4.      přijímací pohovory do nematuritních oborů                                  

 

Květen      

15.5.          provozní porada

27.–31.5.    turistický kurz

29.5.          závěrečná ped. rada 4.E a H ELE a 3.E a H ZAH   

 

Červen      

4.– 15.6.     souvislé praxe  2.IT,3.IT,2.NME a 3.ZAM

4.6.            písemná závěrečná zkouška

11.6.a 12.6 praktická závěrečná zkouška

18.6.          ústní závěrečná zkouška 

19.6.          závěrečná pedagogická rada

21.6.          slavnostní vyřazení žáků závěrečných ročníků.                            

28.6.          ukončení školního roku

2.7. – 1.9.  hlavní prázdniny            

Top