Střední škola pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí
Organizace školního roku

Září       

 • 4. 9.                    zahájení školního roku
 • 20. 9                   provozní porada
 • 27.9 a 28. 9.        adaptační kurz    
 • 29. 9.                  ředitelské volno

Říjen    

 • 18. 10.                provozní porada
 • 19. 10.                Exkurze – Dlouhé stráně
 • 20. 10.                třídní schůzky
 • 26. - 27. 10.        podzimní prázdniny

Listopad             

 • 17. 11.                státní svátek
 • 22. 11.                čtvrtletní pedagogická rada
 • 29. 11. – 1. 12.    adventní výstava v kapli

Prosinec             

 • 13. 12.                provozní porada
 • 14. 12.                Vánoce na Valašsku
 • 19. 12.                Vánoční turnaj
 •  23. 12. – 2. 1.     vánoční prázdniny

Leden  

 • 17. 1.                  pololetní pedagogická rada
 • 19. 1.                  školní ples
 • 31. 1.                  ukončeno 1. pololetí, předání výpisů z  vysvědčení
 • 29. 1. – 1. 2.        lyžařský kurz pro zájemce              

 Únor   

 • 2. 2.                    pololetní prázdniny
 • 7. 2.                    provozní porada
 •  12. 2. – 16. 2      lyžařský kurz pro žáky 1. ročníků
 •  19. 2. – 23. 2.     jarní prázdniny

Březen

 • 19. - 20. 3.          školení a zkoušky k vyhlášce 50 
 • 21. 3.                  provozní porada
 • 29. - 30. 3.          velikonoční prázdniny

Duben 

 • 6. 4.                    třídní schůzky
 • 17. – 19. 4.          praktická maturita
 • 25. 4.                  třičtvrtěletní pedagogická rada a závěrečná ped. rada 5.IT
 • 30. 4.                  ředitelské volno

Květen

 • 16. 5.                  provozní porada
 • 28.5 – 1. 6.          turistický kurz
 • 30. 5.                  závěrečná ped. rada 4. ELE                                          

Červen

 • 4. 6. – 15. 6.        souvislé praxe  2. IT, 3. IT, 2. NME, 2. ZAM
 • 4. 6.                    písemná závěrečná zkouška 
 • 7. 6.                    praktická závěrečná zkouška
 • 5. – 7. 6.             ústní maturitní zkouška
 • 14. 6.                  ústní závěrečná zkouška
 • 20. 6.                  závěrečná pedagogická rada
 • 22. 6.                  slavnostní vyřazení
 • 29. 6.                  ukončení školního roku
 • 2. 7. - 31. 8.        hlavní prázdniny                          
Top