Střední škola pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí
Přijímací řízení

Termíny jednotných přijímacích zkoušek na maturitní obory

1. řádný termín jednotné příjímací zkoušky (maturitní obory) - 12. 4. 2019 v 8:00 hod.

2. řádný termín jednotné příjímací zkoušky (maturitní obory) - 15. 4. 2019 v 8:00 hod.

 

1. náhradní termín jednotné příjímací zkoušky (maturitní obory) - 13. 5. 2019 v 8:00 hod.

2. náhradní termín jednotné příjímací zkoušky (maturitní obory) - 14. 5. 2019 v 8:00 hod.

 

Termíny přijímacího řízení na učební obory

1. řádný termín přijímací pohovory na učební obory - 15. 4. 2019 v 8:00 hod.

2. řádný termín přijímací pohovory na učební obory - 16. 4. 2019 v 8:00 hod.

 

1. náhradní termín přijímací pohovory na učební obory - 13. 5. 2019 v 8:00 hod.

2. náhradní termín přijímací pohovory na učební obory - 14. 5. 2019 v 8:00 hod.

 

Přihlášky zasílejte do 1. března 2019 na adresu:

MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené
Vsetínská 454
Valašské Meziříčí
757 14

Přihláška ke studiu pro stažení.

Přihláška k nástavbovému studiu pro stažení.

Přijímací řízení bude probíhat v souladu:

  • s vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů,
  • se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Podrobné informace k příjimacímu řízení naleznete zde

 

Počty přijímaných studentů na školní rok 2019/2020

Informační technologie: 10

Zahradník: 6

Zahradnické práce: 6

Zahradnictví: 6

Elektrikář: 6

Elektrotechnické a strojně montážní práce: 3

Kritéria přijetí naleznete zde

Top