Střední škola pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí
Předmětové komise

Předmětová komise přírodovědná

Předměty: MAT, FYZ, EKO, CHE, TAD, ZAP
Předseda: Mgr. Jana Valoušková
Členové: Ing. Ľubica Trusinová
Ing. Drahomíra Holubová
Mgr. Jana Holeksová
Mgr. Petr Topič

Předmětová komise humanitních předmětů

Předměty: ČJL, DEJ, OBN, LOG, CIJ, TAD
Předseda: Mgr. Jitka Zemanová
Členové: Mgr. Martina Maćkowiaková
Mgr. Soňa Schwábová
Mgr. Renata Fišrová
Mgr. Mojmír Fišr

Předmětová komise výpočetní techniky

Předměty: VYT, EPO, ČIT, PRV, PsP, OOP, AUT
Předseda: Ing. Václav Vičík
Členové: Ing. Otto Vašák
Ing. Vlastimil Palouš
Mgr. Petr Topič
Ing. Jaroslav Krajča
Bc. Petr Holý

Předmětová komise dílenských předmětů

Předměty: PRA, OV, STR, TEK, TED
Předseda: Bc. Hana Smílková
Členové: Ing. Otto Vašák
Bc. Petr Holý
Olga Linningerová
Antonín Bábíček
Ing. Jaroslav krajča

Předmětová komise elektropředmětů

Předměty: ZAE, ELE, ELM, SIZ, ESP, ELZ, ELT, TECH
Předseda: Ing. Jarmila Liehrová
Členové: Ing. Václav Vičík
Ing. Otto Vašák
Ing. Ľubica Trusinová
Bc. Petr Holý
Ing. Jaroslav Krajča

Předmětová komise zahradnictví

Předměty: BIO, SAD, ZEL, ZZV, KVE, OV, OVO, OOR, ZSZ
Předseda: Ing. Ivana Jarmerová
Členové: Pavla Bulínská
Bc. Dana Novosadová
Bc. Petra Novosadová
Mgr. Michaela Kolaříková

Předmětová komise sportovní

Předměty: TV, sportovní činnost internátu a domova mládeže
Předseda: Mgr. Karel Kopřiva
Členové: Mgr. Petr Topič
Ing. Jaroslav Krajča
Petra Čampová
Vladimír Kurtin za internát ZŠ
Top