Střední škola pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí
Školní parlament


Školní parlament je voleným orgánem žáků. Volba zástupců tříd do školního parlamentu probíhá na začátku školního roku v třídnických hodinách. Zástupci tříd jsou voleni na jeden školní rok. Školní parlament vede předseda parlamentu ve spolupráci s koordinátory. Schůzky školního parlamentu probíhají dvakrát měsíčně, kterých se účastní i vedení školy. Zástupce třídy ve školním parlamentu přichází na schůzku s nápady a připomínkami třídy, kterou zastupuje a zpětně informuje spolužáky a třídního učitele o tom, co se projednávalo. Z jednání školního parlamentu je pořizován zápis. Mezi hlavní náplň práce školního parlamentu patří organizování akcí pro ostatní žáky, řešení problémů a zlepšování vztahů i prostředí ve škole. Díky školnímu parlamentu mají žáci možnost ovlivnit chod školy. Práce ve školním parlamentu vede k zapojení všech žáků do školního dění.

 

Zástupci parlamentu 2017/2018

 • 1.ELE  Konvičný Jan
 • 2.ELE  Rusek Jiří
 • 3.ELE  Jochec Antonín
 • 4.ELE  Vavrečka Michael
 • 1.ZAH Škývarová Nikol
 • 2.ZAH Hodáňová Anna, Mánek Patrik
 • 3.ZAH Šefraná Kateřina
 • 1.ZAM Slavík Martin
 • 2.ZAM Chytilová Lucie
 • 4.ZAM Divínová Kristýna
 • 1.IT Skýpala Filip
 • 2.IT Teplá Lucie
 • 3.IT Teplá Kateřina
 • 5.IT Tomáš Melichařík
 •  NME Martin Zubek
Top