Střední škola pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí
Kroužky

Střední škola nabízí studentům následující zájmové kroužky, ve kterých mohou rozvíjet své vědomosti, znalosti a zájmy.

Horolezecký kroužek

Vedoucí: Ing. Jaroslav Krajča

Čas: středa 13:15

Kroužek teoretické a praktické elektrotechniky

Kroužek je věnovaný studentům závěrečných ročníků jako opakování a příprava k maturitě nebo závěrečným učńovským zkouškám.

Vedoucí kroužku: Ing. Jarmila Liehrová

Čas: středa od 13:15

Elektrotechnická měření

Kroužek je určen studentům závěrečných ročníků jako opakování teoretického a praktického měření a příprava k maturitě nebo závěrečným učńovským zkouškám.

Vedoucí kroužku: Ing. Jana Dorotíková

Čas: úterý 15:00

Znakový jazyk pro studenty

V čtvrtek od 15:00 hodin

Vedoucí kroužku: Irena Bušová

Filmová a multimediální tvorba

Ve videokroužku se naučíte pracovat s digitální kamerou a příslušenstvím, naučíte se natočit kvalitní videozáznamy a ty pak přenášet do počítače a jiných zařízení. Kroužek bude probíhat zpravidla do 18.00.

Vedoucí kroužku: Ing. Vlastimil Palouš

Čas: pondělí 14:00, třída 0.18

Kroužek anglického jazyka

Je věnovaný nejen studentům v prvních ročnících, kteří potřebují dohnat základy angličtiny, ale také navazujícím ročníkům, tak aby studenti využívali jazyk v komunikaci přes internet a postupně se připravili na státní maturitu z cizího jazyka. V kroužku si procvičujeme své znalosti, využíváme moderní vybavení (smartboard), internet a počítačové učebny.

Vedoucí kroužku: Mgr. Renata Fišrová

Čas: pondělí od 15:00, úterý 15:00, čtvrtek 15:00

Kroužek anglického jazyka

V kroužku procvičujeme své znalosti, využíváme moderní vybavení (smartboard), internet a počítačové učebny.

Vedoucí kroužku: Mgr. Soňa Schwabová

Čas: úterý 15:00, čtvrtek 15:00

Literární kroužek

Vedoucí: Mgr. Mojimír Fišr

Kroužek českého jazyka

Studenti navštěvují pravidelně kroužek českého jazyka. Hlavním úkolem kroužku je rozšiřovat a prohlubovat znalosti žáků se sluchovým postižením v jazyce,který je pro ně důležitým komunikačním mostem se slyšícím okolím.

Věnujeme se práci s textem,rozši­řování slovní zásoby, ale nevyhýbáme se žádného tématu, který studenty zajímá a je přínosem pro jejich další osobní růst.

Vedoucí: Mgr. Martina Maćkowiaková a Mgr. Jitka Zemanová

Programování LEGO

Kroužek je určen pro všechny dívky i chlapce, kteří mají rádi LEGO.

Vedoucí: Mgr. Petr Topič

Čas: středa 13.00

Fotbalový kroužek

Vedoucí: Mgr. Petr Topič

Čas: čtvrtek 15.00

Atletika

Vedoucí: Mgr. Karel Kopřiva

Čas: úterý 16.00

Keramika

Kroužek je určen pro všechny dívky i chlapce, kteří by se rádi naučili pracovat s keramikou.

Vedoucí: Ing. Otto Vašák

Čas: pondělí 15.00

Fotokroužek

Kroužek je určen pro všechny dívky i chlapce, kteří by se rádi naučili fotit.

Vedoucí: Ing. Otto Vašák

Čas: čtvrtek 15.00

Příprava na vyhlášku 50/78

Vedoucí: Olga Linningerová

Čas: čtvrtek 15.00

Top