Střední škola pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí
Elektrikář (učební obor)

Číslo oboru:

26–51-H/01

 

Rozsah studia

Učební obor je čtyřletý, zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem. Žáci získávají znalosti z teoretické i praktické elektrotechniky, elektroniky, silnoproudé elektrotechniky, měřící techniky, automatizace a výpočetní techniky. Z těchto znalostí mohou vycházet při budování své profesní kariéry v praxi. Absolventi se naučí základní elektroinstalační práce, práce s elektronickými součástkami a plošnými spoji, získají znalosti o bezpečnostních předpisech v elektrotechnice a znalosti v servisních prácích na elektrotechnických přístrojích a zařízeních.

Pracovní uplatnění absolventů

Absolventi mohou pracovat například jako:

  • provozní elektrikář
  • servisní elektrikář (pračky, televizory apod.)
  • opravář poruch el.zařízení
  • pracovník v oblastech servisu a prodeje elektrotechnických výrobků

Možnosti dalšího studia

Naše škola umožňuje těm absolventům oboru elektrikář, kteří dosáhli velmi dobrých výsledků pokračovat ve studiu. Po úspěšném absolvování přijímacích zkoušek mohou studovat maturitní obor Počítačové systémy a aplikovaná elektrotechnika. Vynikající absolventi mohou být přijati přímo do druhého ročníku po absolvování rozdílových zkoušek. Další možností jak pokračovat ve studiu, je nástavbový obor Mechanik elektrotechnik.

Škola dále poskytuje možnost účastnit se kurzu vyhl. 50/1978 Sb, který se koná v budově naší školy ve spolupráci s firmou Solid Team, která má akreditaci ministerstva školství. Na závěr kurzu dostane každý účastník osvědčení o absolvování podle délky praxe § 5 nebo § 6 , vyhl. 50/1978 Sb.

Zabezpečení výuky

Výuka je zabezpečována v nové budově střední školy.Učni mají k dispozici speciálně vybavené učebny pro teoretickou i praktickou výuku. Rozsah využití technických prostředků se zčásti liší a je zaměřen více na praxi.

Stravování

V budově školy je kuchyň a jídelna, kde mají žáci zajištěn oběd nebo celodenní stravu.

Ubytování

Celotýdenní ubytování žáků je zajištěno na internátě přímo v budově školy. Ubytovaní mají k dispozici učebny výpočetní techniky a sportovní areál, kde pod dohledem vychovatelů mohou trávit část svého osobního volna.

Top