Střední škola pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí
Zahradník (učební obor)

Číslo oboru:

41–52-H/01

 

Rozsah studia

Učební obor je tříletý, zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem. Budoucí zahradníci si osvojí základní práce ve všech zahradnických oborech – zelinářství, květinářství, ovocnářství a sadovnictví. Rovněž získají znalosti ze základů obchodní činnosti, podnikání, cenové kalkulace a prodeji.  V případě zájmu škola zajistí proškolení k získání řidičského oprávnění skupiny B a T (poplatek hradí žák sám).

Pracovní uplatnění absolventů

Absolventi mohou pracovat například jako:

  • zahradník
  • zahradník při údržbě městské zeleně
  • prodavač zahradnických výpěstků
  • prodavač v květinářství
  • vazač květin a aranžér apod.

Zabezpečení výuky

Výuka probíhá v nové budově střední školy. Žáci mají k dispozici speciálně vybavené učebny pro teoretickou i praktickou výuku. Žáci využívají nově vybudovaný skleník, pařeniště, ovocný sad, zelinářskou zahradu a školní park a zahradnickou techniku.

Stravování

V budově školy je kuchyň a jídelna, kde mají žáci zajištěn oběd nebo celodenní stravu.

Ubytování

Celotýdenní ubytování žáků je zajištěno na internátě přímo v budově školy. Ubytovaní mají k dispozici sportovní areál, kde pod dohledem vychovatelů mohou trávit část svého osobního volna.

Top