Střední škola pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí
Školení o bezpečnosti v elektrotechnice - Vyhláška č. 50/1978 Sb.

Informace pro žáky vycházejících ročníků SOU, SPŠ a absolventy školy

Škola pořádá dne 19.3. - 20.3. 2018 pro žáky a absolventy školy školení o bezpečnosti v elektrotechnice – Vyhláška č. 50/1978 Sb.

Program kurzu:

19.3.2018 – zahájení kurzu, prezentace, přednášky, školení
20.3.2018 – přednášky, školení, zkoušky
Ukončení kurzu ve večerních hodinách

Školení provádí firma Solid Team s.r.o s akreditací MŠMT ve spolupráci se SPŠE a SOUe.

Na závěr kurzu dostane každý účastník (učni a maturanti až po složení zkoušek)certifikát podle délky praxe § 5 nebo § 6, vyhl. 50/1978 Sb.

Pro obdržení certifikátu je nutné doložit lékařské potvrzení s razítkem od lékaře. Formulář lékařského potvrzení si můžete stáhnout níže.

Přineste si doklady o vzdělání:

  • výuční list nebo maturitní vysvědčení
  • potvrzení zaměstnavatele o délce praxe v elektrotechnice

Cena kurzu: 250 Kč

Termín přihlášek do 10. 3. 2018

Ubytování: Je možno se ubytovat 19.3.2018 od 14:00 do 22:00 hod. na internátě školy.

Pro žáky SPŠ a další zájemce, probíhají každý čtvrtek od 15:00hod do 16:00hod. konzultační hodiny s paní učitelkou Linningerovou

Další informace o kurzu podá paní učitelka Olga Linningerová – 605 911 026 a Ing. Jarmila Liehrová – 725 242 614 E-mail: liehrova@centrum­.czolgalinningero­va@seznam.cz

Dokumenty ke stažení:

Top