Střední škola pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí
Projekt LIV - prevence domácího násilí u sluchově postižené mládeže

Od 1. listopadu 2014 je naše škola zapojena do projektu LIV – prevence domácího násilí v komunitě sluchově postižené mládeže. Realizátorem projektu je Labyrint Brno, o.s. Partnery projektu jsou střední školy pro sluchově postižené v Brně a ve Valašském Meziříčí. Obsahem projektu je mimoškolní práce se skupinou sluchově postižených teenagerů v obou školách, vytvoření příručky k prevenci domácího násilí a natočení krátkého filmu, na jehož tvorbě se budou podílet sami sluchově postižení mladí lidé. Projekt potrvá do 31. ledna 2016. Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

www.dejmezenam­sanci.cz

Top