Střední škola pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí
Kypr - Youth in Action Programme 2007

Studenti střední školy se zúčastnili programu Evropské Unie pro rovnocenné příležitosti YOUTH IN ACTION ve dnech 1. – 9. listopadu 2007. Tohoto programu se kromě nás zúčastnili neslyšící studenti z Kypru, Maďarska a Řecka (řecká skupina ale nakonec bohužel nedorazila). Z každého státu přijelo celkem 6 studentů (3 dívky a 3 chlapci), tlumočník a vedoucí skupiny. Tomuto listopadovému programu předcházelo přípravné setkání 29. 6. – 3. 1. 2007, kterého se účastnila jedna studentka a učitel. Neslyšící studenti si měli připravit zahrát, zaznakovat tedy převyprávět jeden národní příběh, báji či pověst o lásce. Ten pak předvedli v Lefkosii na Kypru. Naši studenti si vybrali baladu Vodník. Celý tyden se pak věnovali vymýšlení společného vlastního milostného příběhu. Studenti byli rozděleni do tří národnostně promíchaných skupin. Tato nová tři představení byla pak představena při večerním vyprodaném představení v místním divadle, které mělo obrovský úspěch. Studenti se nejen obohatili ve znakovém jazyce jiných národů, ale také poznali nové kultury a rysy dalších evropských zemí. Mohli se dozvědět jak žijí neslyšící v ostatních státech. Získali nejen nové zkušenosti, ale také nová přátelství.

Projektu se zúčastnili tito studenti naší školy:

  • Martina Vaňková
  • Marie Mikulíková
  • Veronika Grygarová
  • Lukáš Murín
  • Mirek Březina
  • Marek Bartošek

Učitelský doprovod:

  • Mgr. Renata Fišrová
  • Mgr. Markéta Škrýpková
Top