Střední škola pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí
Sokrates

Speciální základní škola pro sluchově postižené ve valašském Meziříčí se zapojila do projektu Socrates/Comenius1 v září školního roku 2003–2004.

Název / Téma projektu:

 • GETTING THE HEARING IMPAIRED TO KNOW CULTURAL SIMILARITIES AND DIFFERENCES IN MULTICULTURAL EUROPE.
 • SEZNÁMENÍ SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH S PODOBNOSTMI A ROZDÍLY V MULTIKULTURNÍ EVROPĚ.

Doba trvání projektu:

3 roky

Partnerské školy projektu:

 • Athens Special Lyceum for the Deaf and Heard of Hearing – Řecko /koordinátor/
 • Nicosia Special Deaf School – Kypr
 • Tartu Hiie Kool – Estonsko
 • Centre Provincial d´Enseignement Special de Mons – Belgie
 • College Jean Moulin – Poitiers – Francie
 • Speciální MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí – ČR

Cíl projektu:

Cílem projektu bylo umožnit zúčastněným sluchově postiženým žákům, studentům i učitelům získat mezinárodní sociokulturní zkušenosti a co nejlépe poznat partnerské země – jejich kulturu, zvyky tradice, systém výchovy a vzdělávání sluchově postižených i život komunity sluchově postižených v jednotlivých zemích. Toto poznání by mělo vést ke správnému vnímání vlastní identity vedoucí k integraci v multikulturní Evropě.

Průběh projektu:

Po dobu tří let trvání projektu se uskutečnilo 9 setkání.

 1. setkání – Athény / Ŕecko – úvodní setkání – školní rok 2003/2004
 2. setkání – Valašské Meziříčí / ČR – téma: Moje škola, 2003/2004
 3. setkání – Tartu / Estonsko – téma: Moje škola, 2003/2004
 4. setkání – Tartu / Estonsko – téma: Olympijské hry v Athénách, 2004/2005
 5. setkání – Valašské Meziříčí / ČR – téma: Moje město a okolí, 2004/2005
 6. setkání – Nicosia / Kypr – téma: Moje město a okolí, 2004/2005
 7. setkání – Mons / Belgie – téma: Národní zvyky,tradice,svát­ky, 2005/2006
 8. setkání – Poitiers / Francie – téma: Život komunity neslyšících, 2005/2006
 9. setkání – Athény / Řecko – závěrečné setkání, 2005/2006

Aktivity a výstupy projektu:

V rámci zadaných témat vznikly v naší škole 4 videosnímky:

 • „Jeden den v naší škole“
 • „Valašské Meziříčí a jeho okolí“
 • „Valašské zvyky a tradice“
 • „Život komunity neslyšících v našem regionu“

Během tří let trvání projektu byly v rámci zadaných témat vytvořeny výtvarné práce pravidelně prezentované v prostorách školy, všichni účastníci projektu (žáci, studenti i učitelé) byli po celou dobu v kontaktu prostřednictvím e-mailů, o veškerých aktivitách projektu byla průběžně vedena dokumentace, všechna setkání byla představena na nástěnkách v prostorách školy a v závěru každého projektu byla vypracovaná zpráva pro Národní agenturu v Praze. V rámci „Dne otevřených dveří“ byly tyto práce opět vystaveny v prostorách školy a představeny tak rodičům našich žáků, bývalým žákům, studentům a široké veřejnosti. Během prvního setkání ve Valašském Meziříčí byli všichni účastníci přijati starostou města na městském úřadě.

Užívání Angličtiny jako hlavního komunikačního jazyka vedlo k jejímu zdokonalení u všech účastníků projektu.

Top