Střední škola pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí
Ubytování

Celotýdenní ubytování žáků je zajištěno na internátě přímo v budově školy. Na víkend odjíždí žáci k rodičům. Ubytovaní mají k dispozici učebny výpočetní techniky a sportovní areál, kde pod dohledem vychovatelů mohou trávit část svého osobního volna.

Internát SOU a SPŠE je součástí areálu školy a je rozdělen na oddělení pro chlapce a děvčata. Pobyt na internátě začíná nedělí od 16,00 hod. a končí pátečním odjezdem žáků domů. Žáci jsou ubytovaní ve 2–3 lůžkových pokojích a mají k dispozici společenské místnosti vybavené televizory, videorekordéry, časopisy a dostatečným knižním fondem. Žáci mají denně přístup k internetu a počítačům. Prostory internátu jsou vybaveny tak, aby vytvořily ubytovaným podmínky pro relaxaci, přípravu na vyučování a zábavu.

Organizace dne

6:00  Budíček Út - Pá
7:00  Budíček Po
6:00 - 6:35  Osobní hygiena, úklid na pokojích, snídaně
6:35 - 6:50  Příprava a odchod do školy a na praxi
7:00 - 12:30  Dopolední teoretická a praktická výuka
12:30 - 13:00  Oběd, polední přestávka
13:00 - 14:40  Odpolední výuka
12:30 - 17:30  Osobní volno, plnění akcí a úkolů dle výchovného programu nebo individuálního  zájmu učňů a studentů, činnosti zájmových kroužků
17:30 - 18:30  Samostudium, kontrola plnění studíjních povinností 
18:30 - 19:00  Večeře
19:00 - 19:30  Povinné studium, písemná a ústní příprava na vyučování
19:30 - 22:00  Pohovory se žáky, zájmová a osobní činnost dle vlastních zájmů, činnost zájmových  kroužků, osobní hygiena
22:00  Večerka
22:00 - 6:00  Noční klid

Organizace volného času

Cílem pedagogických pracovníků je vytvořit na internátě klima důvěry a tolerance, respektovat rozdílnost věku ubytovaných a vytvořit studijní prostor k přípravě na maturitní a závěrečné zkoušky. Volný čas je vyplňován programem, na jehož sestavování žáci participují. Žáci mají k dispozici nový sportovní areál školy, mohou navštěvovat zájmové kroužky, využívat zařízení města / kino, bazén, zimní stadion, bowling, kuželny /, individuálně na vycházkách nebo společných akcích organizovaných vychovateli internátu. Pocit „nudy“ nemusí zažít ten, kdo chce prožít osobní volno rozmanitě, zajímavě, bezpečně a chce se studiem připravovat pro život. Sportovně založeným chlapcům a děvčatům slouží ke spontánním hrám nebo řízeným tréninkům hřiště na kopanou s umělým povrchem, atletický areál, tenisové kurty s cvičnou tenisovou stěnou, hřiště na basketbal s umělým povrchem, hřiště na odbíjenou, víceúčelová sportovní hala, moderní posilovna a herna stolního tenisu. S výsledky tréninkového úsilí se žáci mohou prezentovat v utkáních a soutěžích s družstvy místních škol, sportovních klubů, partnerských speciálních škol nebo na Celostátních sportovních hrách pro postiženou mládež.

Zájmová činnost

Žákům SPŠ a SOU je nabízena možnost aktivně trávit volný čas pod vedením vychovatelů v kroužcích:

 • odbíjená
 • posilování
 • výtvarný
 • taneční
 • lehká atletika
 • stolní tenis
 • florbal

Komplexní péče v oblasti výchovy je doplňována účasti žáků na akcích partnerských škol, základních a středních škol města V.M., DDM ve Val. Meziříčí a kulturních zařízení města V.M.

Akce organizované internátem

Pro žáky SPŠ a SOU jsou pořádány mimoškolní aktivity v oblastech poznávacích a zájmových:

 • kurzy taneční a společenské výchovy
 • komponované pořady stématy „Partnerských vztahů“,„Škodli­vosti návykových látek“
 • besedy v Poradně pro ženy a dívky v Rožnově pod Radhoštěm
 • přednášky v „K-centru“ ve Frýdku-Místku
 • přátelské utkáníchlapců v kopané s TJ Poličná a TJ Kladeruby
 • ozdravný a poznávací zájezd do Chorvatska
 • Vánoční turnaj vkuželkách a ve volejbale
 • tradiční „Skokanskálaťka“
 • návštěva hokejových ex.ligových utkání veVsetíně
 • pravidelná návštěva krytého bazénu vRožnově
 • turnaje smíšených družstev badmintonu
 • pravidelné promítaní naučných filmů ve školním domácím kině
 • pravidelné návštěvy heren bowlingu ve městě

Cena ubytování

Úplata za ubytování ve školním internátě je stanovena dle vyhlášky č.108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních.

Žákům střední školy je stanovena úplata na 1 kalendářní měsíc za 1 lůžko na 1000 Kč.

Cena je stanovena průměrem a jsou v ní zohledněny prázdniny, ředitelské volno a průměrná nemocnost.

Částka je pevná a bude účtována i v případě, že dítě nebo žák nebude na internátě celý měsíc.

Od úplaty za internát bude osvobozeno:

 • dítě nebo žák, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle právního předpisu pobírá zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba
 • dítě nebo žák, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle právního předpisu pokud uvedené skutečnosti prokáží písemným potvrzením

pokud uvedené skutečnosti prokáží písemným potvrzením.

Top