Střední škola pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí
Tlumočnické centrum

Neslyšící mají nejen vlastní jazyk, ale i vlastní kulturu. Od září 2013 začalo pracovat na naší škole nové tlumočnické a informační centrum.

Náplní jeho činnosti je jednak poskytovat tlumočnické služby v rámci naší školy, ale i napomáhat vzájemnému chápání, sbližování a toleranci dvou odlišných kultur světa neslyšících a světa slyšících. Služby zajišťují tlumočníci ZJ a neslyšící organizační pracovník. Mohou jej využít všichni zaměstnanci školy, studenti, žáci i jejich rodiče.

Naše činnost:

 • kurzy českého znakového jazyka pro zaměstnance i studenty školy
 • vyprávění pohádek pro děti v MŠ ve znakovém jazyce
 • čtení pohádek a jejich překlad do ZJ pro žáky I.stupně
 • cyklus storytelling ( příběhy ve ZJ ) pro žáky II.stupně
 • spolupráce při prezentaci školy a při organizaci různých akcí v rámci školy i mimo ni
 • spolupráce při tvorbě a aktualizaci odborných výukových slovníků ZJ
 • tlumočnické služby:
  • ve vyučovacích hodinách na přednáškách, exkurzích a akcích školy
  • tlumočení konzultací mezi vyučujícími a studenty
  • zprostředkování komunikace mezi pedagogy a studenty i mezi studenty navzájem
  • překlady textů z ČJ do ČZ

Kontakty:

Nová budova - kabinet č. 1.24 (přízemí)
tel. 576 809 872 
interní klapka: 74

Bušová Irena 
tel. 777 693 057 
ircabuso@seznam.cz (pouze sms)

Fidrichová Lenka 
tel. 774 636 341 
fidrichova.l@centrum.cz 

Miroslav Scherkl
scher.mir@gmail.com

 

 

 

Top